วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1 ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอ ตั้งอยู่ที่............. หมู่.................... ตำบล หน้าเมือง อำเภอเภอ จังหวัดราชบุรี
(ใส่รูปภาพประกอบ)

२ ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา....................................................................................................................................
วิสัยทัศน์..................................................................................................................................

३.อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน...............................มีอำนาจหน้ที่ดังนี้
१................................................................
२...............................................................
३...............................................................
४...............................................................
५...............................................................

4จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน.........ประกอบไปด้วย
1นาย..............ตำแหน่ง...............
२นาย..............ตำแหน่ง...............
3นางสาว..........ตำแหน่ง...............
4นางสาว..........ตำแหน่ง...............

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

วันนี้วันที่ 13 ตุลาคม 2551 ได้เข้ามาอบรมคอมพิวเตอร์ ได้รู้ถึงวิธีการตกแต่งบล็อก องค์ประกอบ ต่างๆที่ไม่เคยรู้มาก่อน แต่จะว่าไปเรียนไปเรียนมามันก็ยากเอาการอยู่เหมือนกันเพราะมันไม่เคยเรียนมาก่อน พอมาเรียนอีกทีก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องซะเท่าไรหรอก แต่จะพยายามให้มากว่านี้แล้วกัน เพราะการเรียนตรงนี้สามารถนำเอาไปใช้ในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี สู้ๆเข้านะจ๊ะเราคือความหวังของพ่อและแม่