วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน.........ประกอบไปด้วย
1นาย..............ตำแหน่ง...............
२นาย..............ตำแหน่ง...............
3นางสาว..........ตำแหน่ง...............
4นางสาว..........ตำแหน่ง...............

ไม่มีความคิดเห็น: