วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

३.อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน...............................มีอำนาจหน้ที่ดังนี้
१................................................................
२...............................................................
३...............................................................
४...............................................................
५...............................................................

ไม่มีความคิดเห็น: